Tagged: dog

KAWTU – ขอบคุณที่มีเธอ [Official MV]

คนเราต้องผ่านต้องเคยมีเรื่องราวมาก่อน แต่ว่ามันจะดี จะเลวร้าย ก็ว่ากันไป ส่วนฉันก็อีกคนนึง อีกเรื่องราว ที่เคยมีรัก แล้วต้องมาช้ำใจ กว่าจะเดินจะหนีจะจากลา รู้รึเปล่า ไม่เคยง่ายเลย แต่วันนึงก็มีเธอเข้ามา เปลี่ยนชีวิต พาฉันให้ดีขึ้นไป ทุกครั้งฉันก็ยังคงมีเธอ อยู่ข้างๆเวลาที่ฉันเริ่มจะเหนื่อย ถึงแม้เราบางทีจะเกินเลย เธอก็ยอมเธอก็ยัง ไม่หายไปไหนไกล ฉันรู้และยังจำอยู่ในใจ สิ่งดีๆที่เธอให้ฉันมาตลอด รักนี้ฉันก็คงไม่ให้ใคร เก็บเอาไว้ให้เพียงแต่เธอ ฮุฮู…..ฮุฮู…..ฮุฮู…..ขอบคุณนะที่ยังมีเธอ เคยเจอแต่เรื่องไม่ดีกับหัวใจมาก่อน กลัวว่ามันจะกลับมาคอยย้ำให้จมลงไป...

0