Resort bị tố lừa đảo đã hoàn tiền, Khoa Pug nhắn nhủ: “Nữ lễ tân mang bầu, không nên gây áp lực”

Khu nghỉ dưỡng bị tố lừa đảo đã hoàn tiền, Khoa nhắn nhủ: “Nữ lễ tân mang bầu, không nên gây áp lực” Khoa cũng bày...