Ung thư-Poodles are Friends with children and patient with babies-bạn thân với trẻ em


You may also like...

2 Responses

  1. Thieu Do Nguyen says:

    Người bạn thân nhất của gia đình tôi là cô bé Tiny Poodle này đấy các thầy và các bạn ạ.

  2. THIỆN SÀI GÒN says:

    Bác làm con ngạc nhiên quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *